Rabu, 07 Agustus 2013

Pendapat Alqamah bin Harits ra Tentang Hakikat Iman

Dari Alqamah bin HArits ra, dia menceritakan, “Aku datang kepada Rasulullah saw dan aku adalah orang ketujuh di antara tujuh orang dari kaumku yang telah memeluk Islam. Lalu kami memberi salam kepada Rasulullah saw dan Beliau pun menjawab salam kami. Kemudian kami berbincang-bincang dengan Beliau  dan Beliau pun merasa takjub dengan pembicaraan kami, lalu Beliau bertanya, “Kalian ini siapa?” Kami menjawab, “Kami adalah orang yang beriman.” Beliau bertanya, “Setiap ucapan mempunyai hakikat (bukti), maka apakah hakikat keimanan kalian?”

Mereka menjawab, “Ada lima belas (15) bukti keimana kami. 5 perkara yang telah engkau perintahkan kepada kami, 5 perkara yang telah diperintahkan oleh para utusan Engkau kepada kami, dan 5 perkara lagi sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kami sejak zaman jahiliyyah hingga sekarang, kecuali jika Engkau melarangnya.”

Maka Rasulullah saw bertanya, “Apakah lima perkara yang telah Aku perintahkan kepada kalian!” Mereka menjawab, “Engkau telah memerintahkan kepada kami supaya :
 1. Beriman kepada Allah
 2. Para Malaikat-Nya
 3. Kitab-Kitab-Nya
 4. Rasul-Rasul-Nya
 5. Taqdir Allah yang baik maupun yang buruk.”
Beliau bertanya, “Apakah 5 perkara yang diperintahkan oleh para utusanku kepada kalian?” Mereka menjawab, “Para utusan Engkau telah memerintahkan kepada kami supaya kami:
 1. Bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya dan bersaksi bahwa Engkau adalah utusan Allah.
 2. Mendirikan shalat fardhu
 3. Menbayar zakat fardhu
 4. Puasa di bulan Ramadhan
 5. Menunaikan Ibadah Haji jika mampu.”
Beliau bertanya lagi, “Dan apakah 5 perkara yang sudah menjadi kebiasaan kamu sejak zaman jahiliyyah?” Mereka menjawab, “Kami senatiasa :
 1. Bersyukur di kala senang
 2. Bersabar di kala mendapat musibah
 3. Bertahan ketika berhadapan dengan lawan
 4. Ridha dengan apa yang telah ditentukan Allah
 5. Tidak bergembira dengan musibah yang menimpa musuhnya.”
Setelah mendengar jawaban mereka, Rasulullah saw berkata pada para shahabat, “Mereka adalah kaum yang pandai, mahir dalam tata cara berbicara, apa-apa yang dikatakan mereka hampir menyerupai para Nabi.” Lalu beliau tersenyum. Kemuadian Beliau bersabda, “Aku menasehati kalian dengan 5 (lima) perkara supaya Allah menyempurnakan kebaikan yang ada pada diri kalian, yaitu :
 1. Janganlah kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kamu makan
 2. Janganlah mendirikan rumah yang tidak kamu tempati
 3. Janganlah berlomba-lomba dengan dunia yang akan kamu tinggalkan
 4. Takutlah kepada Allah yang kepada-Nya kalian akan dikumpulkan dan akan dihadapkan
 5. Kumpulkanlah bekal untuk akhirat yang akan kamu tempati dengan kekal abadi di dalamnya!”
(HR Hakim, seperti terdapat dalam kitab Al Kanz jilid I halaman 69).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar